Правила зайняття та перебування в захисних спорудах

Заповнюють захисні споруди за сигналами цивільної оборони. Для швидкого заповнення захисної споруди особи, що укриваються, повинні заздалегідь вивчити маршрути руху. Особи, що укриваються, повинні: прибувати у захисну споруду із засобами індивідуального захисту; мати при собі дводобовий запас продуктів у поліетиленовій упаковці (якщо вони не закладені у захисній споруді); мати при собі найбільш необхідні речі (для повноцінного відпочинку можна тримати у захисній споруді або брати з собою легкі підстилки і невеликі подушки з поролону, губчатої гуми або іншого синтетичного матеріалу).

Заповнювати захисні споруди необхідно організовано, без паніки. Розміщує людей у відсіках особовий склад формувань з обслуговування захисних споруд. Осіб, що прибули з дітьми, розміщують в окремому відсіку чи у спеціально відведеному для них місці. Дітей, людей похилого віку і людей з поганим самопочуттям розміщують у медичній кімнаті або біля огороджувальних конструкцій і ближче до повітроводів.

Розміщення здійснюється, як правило, за виробничим або територіальним принципами (цех, бригада, будинок), місця розміщення таких груп позначають табличками відповідного змісту. Особи, що укриваються, під час перебування у захисній споруді повинні виконувати усі вказівки командира і особового складу формування, що стосуються перебування у споруді, надавати їм необхідну допомогу.

Закриття захисно-герметичних та герметичних дверей сховищ і зовнішніх дверей протирадіаційного укриття виконується за командою начальника цивільної оборони об’єкта або, не чекаючи його команди, після заповнення усієї місткості захисної споруди, командиром формування з її обслуговування. За наявності тамбур-шлюзів заповнення може продовжуватися методом шлюзування і після їх закриття.

При шлюзуванні закриваються внутрішні двері тамбур-шлюза, відкриваються зовнішні двері і тамбур-шлюз заповнюється. Контролер біля зовнішніх дверей закриває їх і подає сигнал контролеру внутрішніх дверей на їх відкриття. Особи, що укриваються, заповнюють сховище, після чого внутрішні двері закриваються. Цикл шлюзування повторюється.

Робота двокамерного шлюзу організовується так, щоб за час пропускання людей з першої камери у сховище друга камера заповнювалася. Вихід і вхід у сховище для проведення розвідки здійснюється через вхід з вентильованим тамбуром. При поверненні із зони забруднення у вентильованих тамбурах проводиться часткова дезактивація одягу, взуття, протигазів, верхній одяг залишається у тамбурі.

Під час перебування людей у захисній споруді контролюються такі параметри повітряного середовища: температура, вологість, вміст у повітрі двоокису вуглецю, окису вуглецю і кисню. Оповіщення осіб, що укриваються, про обстановку поза захисною спорудою і про сигнали та команди здійснюється командиром групи (ланки) з обслуговування захисної споруди або безпосередньо по радіотрансляційній мережі.

Вихід із захисної споруди здійснюється за командою «Відбій» (після уточнення обстановки у районі захисної споруди, а також у випадках вимушеної евакуації у порядку, який установлюється командиром групи /ланки/ з обслуговування захисної споруди). Вимушена евакуація із захисної споруди проводиться при: пошкодженнях захисної споруди, що виключають подальше перебування у ній осіб, що укриваються; затопленні захисної споруди; пожежі у захисній споруді і утворенні у ній небезпечних концентрацій шкідливих газів; досягненні граничнодопустимих параметрів повітряного середовища.

У захисній споруді забороняється: приносити легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах, та громіздкі речі; приводити тварин; палити, шуміти, запалювати без дозволу гасові лампи, свічки; ходити по приміщеннях без особливої необхідності (необхідно якнайменше рухатися).

Правила зайняття та перебування в захисних спорудах

You may also like...